May-Linne Vocal Team

Fra venstre mot høyre: Tor Jørgen Reme – Tommy Surland-Hansen – Elisabeth Fjermeros – May-Linne H. Danielsen – Marit Aavitsland Foss – Wenche Somdal“May-Linne vocal team” er et nytt og spennende navn på SommerGospel.


Musikalsk leder, May-Linne H. Danielsen, har drevet kor og vært musiker gjennom tre tiår – blant annet har hun vært pianist for Lynda Randle ved flere anledninger, og sist på hele Lynda’s norgesturné i 2015.
Og i stedet for å ha ansvaret for et fast kor, har hun nå en “stall” av korister hun har jobbet med de siste 20 årene som hun kan bygge opp ulike kor-konstellasjoner omkring.
Teamet har vært brukt til ulike korings-jobber, blant annet var vi med på Torstein Sødals jule-CD og juleturné i 2011.
Teamet har også vært brukt til andre studio-innspillinger og korejobber, de siste to årene har vi koret for Evie Karlsson og Angela Primm ved flere anledninger.
Denne gangen består korgjengen av følgende dyktige gospel-sangere: Wenche Somdal, Marit Aavitsland Foss, Elisabeth Fjermeros, Tommy Surland-Hansen og Tor Jørgen Reme.
May-Linne er også selv med og synger, og spiller også piano når koret gjør eget repetoir.