Pressemelding fra SommerGospel

Etter 30-årsjubileumet fjor som var en stor suksess, så kommer spørsmålene om hva vi ønsker å gjøre videre.

Det er en del usikkerhet rundt hvordan SommerGospel skal være fremover.

I den forbindelse har ledelsen i SommerGospel har bestemt at det ikke blir noe SommerGospel i 2019.

En av grunnene er at i flere år har det vært et synkende besøkstall, og da også synkende inntekter, samtidig som utgiftene til artister som publikum vil ha er økende.

Flere ulike tiltak har vært prøvd for å få denne trenden til å snu, noe som har vist seg å være vanskelig.

Om det blir SommerGospel i 2020, det er for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt.

Translate »
Facebook